Welkom

Welkom op onze website

De Stichting Stimuleringsfonds Rouw is opgericht op 1 januari 2010. Het steunfonds komt voort uit de Landelijke Stichting Rouwbegeleiding. Het Landelijk Dienstencentrum LSR is vanaf 2009 een zelfstandige onderneming en aanspreekpunt voor rouwvragen en activiteiten op het gebied van rouw.

Het doel van de Stichting Stimuleringsfonds Rouw is:

Het stimuleren van aandacht voor rouw en het stimuleren van kennisontwikkeling rondom rouw, alles in de ruimste zin des woords. Dit tracht zij te doen door onder meer:

  • het steunen van innovatieve initiatieven die rouw onder de aandacht brengen van een groter publiek
  • het bevorderen van projecten en activiteiten die het doel ondersteunen
  • het doen verzorgen van publicaties ten behoeven van het doel
  • het stimuleren van innovatief wetenschappelijk onderzoek.

© 2010 - 2023 Stichting Stimuleringsfonds Rouw - Alle rechten voorbehouden - Webdesign: Dualler