Doelstelling

Wat heeft Stichting Stimuleringsfonds Rouw als doel

Stichting Stimuleringsfonds Rouw heeft als doel bijdragen te leveren om nabestaanden zowel met normaal verlopende rouw als met (dreigende) gecompliceerde rouw te steunen. De Stichting wil dit doel bereiken door het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek en innovatieve initiatieven op het gebied van sterven en van rouw na het overlijden van een dierbare.

Projecten waarvoor van de stichting een bijdrage wordt gevraagd die hoger is dan € 5.000,00 worden niet in behandeling genomen.

In aanmerking voor ondersteuning komen natuurlijke personen en/of rechtspersonen zonder winstoogmerk.

Beleidsplan Activiteitenplan 2022: download

© 2010 - 2023 Stichting Stimuleringsfonds Rouw - Alle rechten voorbehouden - Webdesign: Dualler