Projecten

Projecten van Stichting Stimuleringsfonds Rouw

Door de Stichting mede gerealiseerde onderzoeken en projecten.

  • Leerstoel bijzonder hoogleraar ‘Behandeling complexe rouw’ (PDF)
  • Bijdrage aan diverse promotieonderzoeken naar rouw
  • Ontwikkeling screeningsinstrumenten voor gecompliceerde rouw bij kinderen en jeugdigen
  • Onderzoek Stapeltjesverdriet naar de invloed van verlies op zeer jonge leeftijd
  • Bijdrage voor het schrijven van een handleiding voor hulpverleners om na zelfdoding in gesprek te gaan met achtergebleven gezinsleden
  • Bijdragen aan diverse herdenkingsprojecten voor nabestaanden, waaronder een landelijke dag voor nabestaanden van zelfdoding
  • Subsidie voor een op maat gemaakt informatiepakket voor jonge gezinnen bij een (aankomend) verlies
  • Het ondersteunen van een project ter voorkoming van rouwproblematiek door het bieden van informatie, ondersteuning en herkenning aan jongeren met rouw- en verlieservaringen, door aan te sluiten bij hun culturele en religieuze achtergrond

Jaarverslag 2022: download
Jaarverslag 2021: download
Jaarverslag 2020: download
Jaarverslag 2019: download
Jaarverslag 2018: download
Jaarverslag 2017: download
Jaarverslag 2016: download
Jaarverslag 2015: download

© 2010 - 2023 Stichting Stimuleringsfonds Rouw - Alle rechten voorbehouden - Webdesign: Dualler